PF 2022 – první rok zahrady

PF 2022 – první rok zahrady

Vše nejlepší do roku 2022   Děkujeme vám za důvěru a přejeme, ať vám i nám kvetou a plodí vize, myšlenky, činy, životy… Ať je pro vás další rok klidný, naplněný a šťastný. První rok zahrady ve fotografiích a přáních můžete shlédnout níže v jedné minutě a...
První informace pro rok 2022

První informace pro rok 2022

Vážení přátelé, rodiče, příznivci, v čase zimního slunovratu vám přinášíme ohlédnutí se minulým rokem a vize do roku příštího. Děkujeme za důvěru vás rodičů. Víme, že nám svěřujete to nejcennější, co doma máte. Děkujeme za mnoho hodin dobrovolnické práce instruktorům,...
Letní opatření 2021 platné od 9.7.

Letní opatření 2021 platné od 9.7.

Na úvod: Akce a tábory Země – nezemě se již mnoho let řídí §8 až 12 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 106/2021 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce. Za samozřejmé jsme vždy považovali vysoký hygienický standart, kterým se...