PF 2022 – první rok zahrady

PF 2022 – první rok zahrady

Vše nejlepší do roku 2022   Děkujeme vám za důvěru a přejeme, ať vám i nám kvetou a plodí vize, myšlenky, činy, životy… Ať je pro vás další rok klidný, naplněný a šťastný. První rok zahrady ve fotografiích a přáních můžete shlédnout níže v jedné minutě a...
První informace pro rok 2022

První informace pro rok 2022

Vážení přátelé, rodiče, příznivci, v čase zimního slunovratu vám přinášíme ohlédnutí se minulým rokem a vize do roku příštího. Děkujeme za důvěru vás rodičů. Víme, že nám svěřujete to nejcennější, co doma máte. Děkujeme za mnoho hodin dobrovolnické práce instruktorům,...
Letní opatření 2021 platné od 9.7.

Letní opatření 2021 platné od 9.7.

Na úvod: Akce a tábory Země – nezemě se již mnoho let řídí §8 až 12 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 106/2021 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce. Za samozřejmé jsme vždy považovali vysoký hygienický standart, kterým se...
Táborová sezóna 2021

Táborová sezóna 2021

Vážení přátelé, rodiče, příznivci, máme za sebou již třináctou sezónu v Zemi Nezemi. Byla to sezóna plná novinek i překvapení, ale také sezóna plná změn a celé řady neznámých. Jsme rádi a vděčni, že proběhla hladce a ve zdraví.Děkujeme za vaši důvěru. Víme, že nám...
Víkend plný vaření

Víkend plný vaření

Prostřední květnový víkend byl ve znamení vaření na Výštici. Účastnilo se ho devět našich instruktorů a prefektů a cílem bylo získat základní přehled přípravy jídel na Výštci v době táborů i jiných akcí. Už v pátek večer jsme začali přípravou jedné ryché večeře a...
Projekt “Děti do přírody”

Projekt “Děti do přírody”

Dle zrychleného scénáře vládních opatření by již od konce května měla být otevřena ubytovací zařízení a povoleny ozdravné pobyty dětí. V termínech 15. – 19.6. a 22. – 26.6. jsme připraveni uspořádat program pro skupinu do 15 – ti dětí. Hlavním cílem je umožnit dětem...