Letní opatření 2021 platné od 9.7.

Letní opatření 2021 platné od 9.7.

Na úvod: Akce a tábory Země – nezemě se již mnoho let řídí §8 až 12 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 106/2021 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce. Za samozřejmé jsme vždy považovali vysoký hygienický standart, kterým se...