Na úvod:

Od brzkého jara sledujeme vývoj situace, spolupracujeme s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a mnoho let jsme jejími členy.  23. června jsme se zúčastnili schůzky organizátorů táborů se zástupkyní jihočeské krajské hygieny, Mudr. Němcovou.  Nyní vám můžeme sdělit opatření a změny, které se v létě budou týkat našich táborů.

Akce a tábory Země – nezemě se již mnoho let řídí §8 až 12 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 106/2021 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce.  Za samozřejmé jsme vždy považovali vysoký hygienický standart, kterým se naše akce dlouhodobě vyznačují.

Dokument Ministerstva zdravotnictví ČR „Hygienicko – protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace“ je jen metodickým doporučením.

Některá doporučení dokumentu jsou pro nás již mnoho let samozřejmostí a o některá doporučení rozšiřujeme letošní léto. Slovy paní doktorky Němcové „ Uděláte, co budete schopni“

ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

Posudek o zdravotní způsobilosti  – vystavuje lékař a je platný 2 roky. Požadujeme ho na všechny letní tábory (i na ty s počtem dětí do 30 –ti)

Bezinfekčnost a prohlášení – dle doporučení hygieny a MZ ČR jsme jej pro letošní rok rozšířili. Podepsání dokumentu nesmí být starší 12 – ti hodin před nástupem na akci. Tento dokument je povinný nejenom pro účastníky akce, ale také pro všechny vedoucí.

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE NA TÁBOŘE

Za samozřejmé považujeme, že pokud se u dítěte vyskytnou zdravotní problémy, okamžitě informujeme rodiče a konzultujeme zdravotní stav dítěte (s výjimkou drobných odřenin, vyndávání klíšťat …). Tak to bude i v tomto roce.

Co však bude jinak –  V případě, že se u dítěte vyskytnou projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění ,  bude potřeba, aby si rodiče dítě z tábora odvezli a následně s námi byli v kontaktu a o vývoji infektu nás  informovali.

Klinický stav posuzuje lékař, ne hygienická stanice. Případné odběry na Covid bude za doprovodu rodičů dítěti dělat jeho praktický lékař, ne hygiena.  My možné podezření hlásíme na jihočeskou hygienu a ta stanoví epidemiologická opatření na táboře (pro tyto případy pro nás byla zřízena speciální linka).

DOPRAVA

Doprava na všechny pobytové akce je v letošním roce individuální. Nebudeme organizovat žádné hromadné přesuny žádným veřejným ani objednaným dopravním spojem. Děti nám budou rodiče předávat před bránou Výštice. Není vyloučeno, že dětem budeme měřit před vstupem teplotu. Informace o zahájení a ukončení akce dostanou rodiče v dopise k jednotlivým akcím.

DALŠÍ OPATŘENÍ NA POBYTOVÝCH AKCÍCH

Roušky – nebudeme nosit. Přesto prosíme rodiče, aby dítěti jednu roušku na akci zabalili (to pro strýčka Příhodu).

Koupaliště, bazén, ZOO, zámek… S dětmi nebudeme na akcích navštěvovat veřejná místa.

Dělení dětí do skupin – děláme vždy dle zaměření tábora a věku dětí. Přesto nezabráníme tomu, aby se mezi sebou děti setkávaly.

Na všech akcích jsme snížili počty účastníků (Bradavice např. ze 48 na 36). Všechny termíny se pohybují  na počtu  kolem 30 účastníků.

CO SE STANE, KDYŽ SE NA AKCI PROKÁŽE COVID – 19?

Tábor bude pravděpodobně zrušen a všichni půjdeme do karantény.

Takovéto scénáře si nepředstavujeme.

 JAK TO U NÁS CHODÍ

Tento dokument, který je zveřejněn na https://zeme-nezeme.cz/jak-to-u-nas-chodi/ ponecháváme v původním znění.  Text, který jste právě dočetli, je jeho doplněním a aktualizací.

Naše účastníky vedeme k prožívání TADY a TEĎ…

Každá zkušenost nás někam posune…

Každý z nás pracujeme s nějakou mírou nejistoty a rizika…

Nedávno jsem někde četla „Kdo moc řeší minulost, má deprese. Kdo moc řeší budoucnost má úzkosti“.

VŠEM NÁM DRŽÍME PALCE J

Za Zemi Nezemi,

Iva Pudichová                                                                                                                                                                26. června 2020