Na úvod:

Akce a tábory Země – nezemě se již mnoho let řídí §8 až 12 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 106/2021 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce. Za samozřejmé jsme vždy považovali vysoký hygienický standart, kterým se naše akce dlouhodobě vyznačují.

Sledujeme pravidla Covid, která jsou nastavena Českou radou dětí a mládeže ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Dnešním dnem, 22.6. 2021, jsou snad již konečná.

 

ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

Posudek o zdravotní způsobilosti  – vystavuje lékař a je platný 2 roky. Požadujeme ho na všechny letní tábory (i na ty s počtem dětí do 30 –ti)

COVID čestné prohlášení – Podepsání dokumentu nesmí být starší 12 – ti hodin před nástupem na akci. Tento dokument je povinný nejenom pro účastníky akce, ale také pro všechny vedoucí a personál. K tomuto čestnému prohlášení je potřeba v tištěné podobě doložit konkrétní potvrzení o testování, prodělání infekce, očkování… Toto potvrzení, prosím přicvakněte zezadu k čestnému prohlášení. Děkujeme.

Bezinfekčnost a souhlas s lékařským ošetřením (u jezdeckých táborů také informovaný souhlas s jezdeckým výcvikem) zůstává stejné, jako v minulých letech. Přidáváme tam souhlas s Covid otestováním dítěte  na táboře v případě, že se u něj objeví známky infektu.

 

TESTOVÁNÍ NA COVID

Pokud dítě neprodělalo Covid nebo není očkované, je potřeba, aby bylo otestováno před akcí, vše naleznete v čestném Covid prohlášení. Pokud budete chtít otestovat dítě na místě před jeho předáním je potřeba, abyste si testy  přivezli  a testování svého dítěte si zajistili sami. 

Shrnuji, co v současné chvíli platí

Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc):

14 dní po druhé dávce očkování(certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz), aktualizováno  9.7.2021

PCR test starý max. 7 dní,

antigenní test starý max. 3 dny (přetestování každých 7 dní),

samotest provedený na místě (přetestování každých 7 dní),

potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování každých 7 dní),

testovat se vůbec nebudou muset ti, co předloží doklad o prodělané nemoci nebo o očkování.

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE NA TÁBOŘE

Za samozřejmé považujeme, že pokud se u dítěte vyskytnou zdravotní problémy, okamžitě informujeme rodiče a konzultujeme zdravotní stav dítěte (s výjimkou drobných odřenin, vyndávání klíšťat …). Tak to bude i v tomto roce.

V případě, že se u dítěte vyskytnou projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění,  bude potřeba, aby si rodiče dítě z tábora odvezli a následně s námi byli v kontaktu a o vývoji infektu nás  informovali. K dispozici budeme mít na místě covid test, kterým po vašem souhlasu (viz. souhlasy u bezinfekčnosti) můžeme dítě s projevem infektu na místě otestovat.

 

CO SE STANE, KDYŽ SE NA AKCI PROKÁŽE COVID – 19?

Budeme kontaktovat hygienickou stanici, konzultovat s odborníky a zvažovat všechny okolnosti. Chytré se jeví řešení všechny přetestovat, akci nerušit a odbýt si maximální část karantény v uzavřené skupině na místě. Takovéto scénáře si ale nepředstavujeme:-)

 

DOPRAVA

Doprava na všechny pobytové akce je v letošním roce individuální. Nebudeme organizovat žádné hromadné přesuny žádným veřejným, ani objednaným dopravním spojem. Děti nám budou rodiče předávat před bránou Výštice. Informace o zahájení a ukončení akce dostanou rodiče v dopise k jednotlivým akcím.

 

DALŠÍ OPATŘENÍ NA POBYTOVÝCH AKCÍCH

Roušky – nebudeme nosit. Přesto prosíme rodiče, aby dítěti jednu roušku- respirátor na akci zabalili (to pro strýčka Příhodu).

Koupaliště, bazén, ZOO, zámek… S dětmi nebudeme na akcích navštěvovat veřejná místa (výjimkou bude vodácký tábor).

 

JAK TO U NÁS CHODÍ

Tento dokument, který je zveřejněn na https://zeme-nezeme.cz/jak-to-u-nas-chodi/, ponecháváme v původním znění.  Text, který jste právě dočetli, je jeho doplněním a aktualizací.

 

Za Zemi Nezemi  

Iva Pudichová