Vážení přátelé, rodiče, příznivci,

máme za sebou již třináctou sezónu v Zemi Nezemi. Byla to sezóna plná novinek i překvapení, ale také sezóna plná změn a celé řady neznámých. Jsme rádi a vděčni, že proběhla hladce a ve zdraví.
Děkujeme za vaši důvěru. Víme, že nám svěřujete to nejcennější, co doma máte .

Milí instruktoři, prefekti, nadšenci, dárci, fandové, vy všichni, kteří naše akce podporujete a držíte nám palce… Jsme rádi, že v tom jedete s námi a pomáháte. Vážíme si každé pomocné ruky, hlavy, myšlenky, nápadu, konzultace. Děkujeme.

Přinášíme vám ohlédnutí za rokem 2020 a vizi roku 2021 společně se stručným kalendářem akcí. Podrobný kalendář s legendami a detailními informacemi bude k dispozici v lednu 2021.

Ohlédnutí za rokem 2020
• Jedenáct letních táborů, sedm mimosezonních akcí, 180 účastníků, 87 táborových dní, 43 instruktorů, prefektů a spolupracovníků. To je početní shrnutí letošního roku v Zemi Nezemi.
• Páté středoškolské O-TE-VŘI – návrat a vylepšení scénáře na motivy „Kdo přežije“, kdy čtyři kmeny bojují v mnoha výzvách o imunitu svou i kmenovou a snaží se o konečné individuální vítězství. V rámci jednoho dne byl zařazen program „Kdo přežije – planeta“ se dvěma hosty, spolupředsedkyní Strany zelených Magdalenou Davis a s kosmickým vědcem Janem Lukačevičem.
• Vodácké Prázdniny poprvé zamířily na jinou řeku a Otava byla úžasným místem klidu a pohody. Bonusem byl půldenní výcvik na divoké vodě budějovického kanálu.
• Po třech letech se opět vyučovalo v kouzelnické škole v Bradavicích, letos pod vedením profesora Kratiknota.
• Ztracenci okolo Petra Pana a víly Zvoněnky postavili na sále nádherný strom nestrom.
• Dobrodruzi pod vedením Indiany Jonese pátrali po tajemství kakaových bobů a na závěr si každý vyrobil svou vlastní čokoládu
• Kluci na Dědově kůlně postavili cihlovou pec na chleba a ta byla v létě mnohokrát využita.
• Děvčata na Babiččině zahrádce si rozšířila mnoho obzorů v bylinkaření i v rukodělných technikách.
• Na Art campu se malovalo, tvořilo i pátralo po uměleckých dílech. Na výštické půdě byla slavnostně otevřena umělecká galerie.
• Mladí jezdci a milovníci koní posunuli dále své jezdecké dovednosti.
• Opět jsme byli požádáni o několik programových dní na adaptačních kursech a naši instruktoři byli fakt dobří 
• Služby v kuchyni v průběhu táborů na statku se stávají velmi žádanými a každý rok počet prefektů v kuchyni stoupá.
• Stále vzděláváme své instruktory. Před covidovým jarem jsme stihli jarní pracovní setkání, kde proběhl velmi přínosný zdravotnický seminář. V červnu pak jezdecký metodický kurs a také kurs kuchařský.
• Instruktorský sbor se připravuje na další generační výměnu a s předstihem plánujeme postupné kroky.
• Držitelem ceny za Premiéru roku se stal podruhé Jáchym Solecký, který na kursu O-TE-VŘI uvedl premiéru hry „Alchemy“. Hrou roku se staly „Droní obrazy“, kterou na stejném kursu uvedla Nika Panáková.

A co rok 2021?
• Věříme, že se nám letní projekty podaří opět udělat atraktivní a pro naše „objížděče“ zase trochu jinak.
• Tábory připravují stabilizované týmy, proto můžou kontinuálně pracovat na vylepšování dramaturgie.
• Právě na téma dramaturgie proběhne na jarním setkání instruktorů velký pracovní seminář.
• Jezdecké tábory jsou již klasikou a o účasti na nich rozhoduje rychlost odeslání přihlášek .
• Podesáté vyjedeme na vodu a přáním je opět jiná řeka.
• „Babiččina zahrádka“ se stává stálicí v nabídce, propagaci atraktivní „Dědovy kůlny“ potřebujeme pevněji uchopit.
• Pokračujeme v ojedinělém projektu Art camp.
• Vlajkové lodě Bradavic, Indiana Jonese, Petra Pana (Tisíc a jedna noc) a O-TE-VŘI dále hrdě plují v našich vodách a na jejich pasažéry čekají nové legendy a dobrodružství.
• Výštice nám poskytuje nejenom bezpečný prostor a zázemí, ale i příležitost poznávat život na statku s domácím hospodářstvím a naučit se využívat poklady, které nám příroda nabízí. Myšlenka a vize vybudování permozahrady s chytrým skleníkem se nám líbí. Vnímáme ji jako další prostor pro pochopení souvislostí základních lidských potřeb a udržitelnosti.
• Již v lednu přejdeme v mailové komunikaci na systém smartemailingu. Další poštu od nás budete dostávat z adresy posta@zeme-nezeme.cz
• U všech akcí jsme již v minulých letech zavedli tzv. cenu pohyblivou. Základní uvedenou cenu akce můžete dle svého zvážení a možností navýšit. Finanční prostředky, které tímto získáme, budou použity na podporu přípravy a realizace akcí, na podporu domácí farmy a také na snížení účastnického poplatku několika dětem, jejichž rodiče si nemůžou dovolit zaplatit plnou cenu.
• Spolupracujeme s dalšími organizacemi a lektory a doporučujeme jejich akce.
• Přihlášky na všechny akce můžete zasílat již nyní. Kapacita jednotlivých akcí je omezena. Více informací o podmínkách a posléze i novinkách o jednotlivých táborech naleznete na stránkách www.zeme-nezeme.cz. Na adrese www.statekvystice.cz naleznete informace a fotografie střediska. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Za tým Země – nezemě Iva a Marcel Pudichovi