Milí příznivci, přátelé, rodiče a účastnici akcí Země Nezemě

Až v těchto dnech dostává léto v Zemi Nezemi jasnější obrysy a my vám přinášíme nejnovější informace.
Ve zvláštně klidně neklidné době letošního jara jsme nezaháleli. Aktivně jsme sledovali dění a podíleli jsme se na připomínkování argumentace ČRDM (členy jsme již mnoho let) k jednání s vládou ČR. Nejnovější informace z jednání pravidelně zveřejňujeme na https://www.facebook.com/ZemeNezeme2008/. Příprava táborů je již od zimních měsíců v plném proudu a aktivně hledáme možnosti řešení v oblasti bezpečnosti v rámci zvýšených zdravotních rizik.

LETNÍ TÁBORY
Naše tábory a kursy byly krom jiného vždy charakteristické cíleně nižším počtem účastníků a vysokými hygienickými standardy. Samozřejmostí je pro nás v maximální možné míře pobyt na čerstvém vzduchu a v přírodě. Pokud se situace dramaticky nezmění, PŘEDPOKLÁDÁME PRŮBĚH LETNÍCH TÁBORŮ DLE PŮVODNÍHO SCÉNÁŘE.
Na všechny naše akce je stále možné zasílat přihlášky.
Podrobné informace k jednotlivým akcím na https://zeme-nezeme.cz/kalendar-akci-2020/

Všichni se vyrovnáváme s určitou mírou nejistoty a rozumíme tomu, že celá řada z vás váhala s přihlášením, potvrzením rezervace nebo s platbou. V tuto chvíli kompletujeme seznamy přihlášených účastníků na jednotlivé akce.
– Pokud máte učiněnou rezervaci a zatím jste neposlali přihlášku – prosíme, pošlete
– Pokud jste v minulosti zaslali přihlášku a zatím jste nepotvrdili platbou – prosíme, potvrďte
– Pokud stále zvažujete přihlásit svojí ratolest na některou z akcí – prosíme, kontaktujte nás na pudiska@volny.cz
V průběhu následujících dní vyhodnotíme stavy přihlášených a volnou kapacitu na jednotlivých akcích. Je možné, že u některých táborů vyhlásíme dřívější stop na přihlášky a snížíme maximální počet dětí na akci.

Předpokládáme rozšířený formulář bezinfekčnosti, časté desinfekce klik a sociálního zařízení, sledování zdravotního stavu dětí, popřípadě měření teplot nad běžný rámec, přísnější dodržování hygieny mytí rukou… Přiznáváme – rouškování na táborech si nedovedeme představit.

Co se stane, když…?
– Nebudete moci vyplnit rozšířenou bezinfekčnost z důvodu, že se účastník setkal
s rizikovými faktory? Budeme společně hledat náhradní řešení (vyberete si jinou akci, kterou pořádá Země Nezemě, popřípadě statek Výštice nebo vám platbu převedeme do následujícího roku). Tímto způsobem řešíme problémy tohoto tipu již řadu let.
– Dojde k dramatickému zhoršení situace a plošnému zákazu letních táborů? Tak, jak je uvedeno výše, dle domluvy vám platbu převedeme do dalšího roku nebo vám nabídneme alternativní řešení, například v podobě rodinného pobytu na Výštici.

Na našich akcích vedeme účastníky k vzájemné úctě, pomoci, podpoře, tvořivosti a víře v sama sebe. Jedna cesta se může zavřít, jiná se otevře. Nepotřebujeme soupeřit, potřebujeme se doplňovat. Díky vzájemné spolupráci a pomoci dokážeme věci, které jsme si ani netroufali představit. Nehledejme důvody, proč věci nejdou, ale jak by mohly jít. Předpokládejme, ale nevytvářejme zbytečné „bubáky“. Buďme v „Tady a teď“. Hledejme radosti v maličkostech…

DĚTI DO PŘÍRODY
Dle zrychleného scénáře vládních opatření by již od konce května měla být otevřena ubytovací zařízení a povoleny ozdravné pobyty dětí.
V termínech 15. – 19.6. a 22. – 26.6. jsme připraveni uspořádat program pro skupinu do 15 – ti dětí. Hlavním cílem je umožnit dětem pobyt v přírodě, sociální kontakt s vrstevníky, zajistit výuku (pokud budou děti nějakou mít), odlehčit rodičům a pomoci překonat Výštici – našemu domovskému středisku, obtížné období.
Dejte nám, prosím, vědět, zda o akci máte zájem. Přihlášku můžete využít stejnou, jako na letní tábory.

STATEK VÝŠTICE
Kromě toho, že je Výštice již deset let naším domovským střediskem, je také zázemím pro další akce – především školy v přírodě, adaptační kursy, semináře, setkání, rekreace… Situace, ve které se naše středisko v současné chvíli nachází, je velice obtížná. Všechny akce od poloviny března byly zrušeny, včetně téměř všech na červen. Nehroutíme se. Nějak to dáme. Hledáme nové cesty a řešení.
Jak nám můžete pomoci?
Využijte možností a kvalit tohoto krásného místa a přijeďte na rodinnou nebo skupinovou rekreaci.
– Od 25.5. možnost pronájmu apartmánů s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou: Apartmán č.1 (4 lůžka + 1,5 lůžko) a apartmán č. 2 (dva samostatné pokoje – 3 a 4 lůžka). Apartmány mají samostatný vchod z loky od rybníka.
– Od 25.5. možnost pobytu menších skupin na pokojích na dvoře se společným sociálním zařízením. Naše kuchyně je připravena pro vás vařit mnoho dobrot
Informace naleznete na www.statekvystice.cz

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy.
Neváhejte se na nás obrátit, pokud vnímáte, že bychom vám mohli být prospěšní nebo vám pomoci.
Tuhle situaci můžeme všichni zvládnout pouze se vzájemnou podporou a tolerancí.

Přejeme vám krásné jarní dny, mnoho malých radostí, dobré zdraví a dobré lidi kolem sebe.

Za Zemi Nezemi,

Iva a Marcel Pudichovi