Vážení přátelé Země Nezemě,

sedmička je pro mnohé šťastné číslo a my plánujeme právě sedmé námořnické dobrodružství.  Pětkrát jsme brázdili vlny holandských moří a nyní, po šesti letech, otevíráme druhou dánskou výpravu.

Prioritně pro rodiče a prarodiče s dětmi a mládeží nabízíme       

                  BANJAARD 2020

 

 DÁNSKÉ NÁMOŘNICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TERMÍN: 27 dubna až 3. května (pondělí až neděle)

Jedná se o šestidenní plavbu na historické plachetnici Banjaard, na které jsme ještě nepluli.  Tento téměř padesát metrů dlouhý kliper byl postaven v roce 1913 a nyní se plaví po jezeře Ijsselmeer a po Severním moři. Hranaté plachty dodávají tradičním tvarům zvláštní rozměr. Vysoké zábradlí, stabilita a elektrický naviják umožňují i za silného větru dobrodružné zážitky pro mladé i starší pasažéry. Banjaard je námořní plachetnice s hlubokým podpalubím a kýlem, což je veliký rozdíl oproti holandským plachetnicím s bočními ploutvemi. Týden můžete žít jako námořníci, budete obsluhovat plachty pouze vlastními silami a život na lodi bude přesně takový, jaký si jej uděláte. Navštívíme staré dánské přístavy a hospůdky, na vlastní oči budete moci vidět i kostely vyzdobené replikami lodí. A protože plujete se Zemí – nezemí, zažijete spoustu dalších nevšedních dobrodružství. A možná doplujeme i na vysněný kouzelný ostrov.

Cena za člena posádky bez ohledu na věk je 13.000,- Kč a zahrnuje kromě vaší dopravy a individuálního pojištění úplně vše – ubytování na lodi, stravu, kapitána a matróze (pravou ruku kapitána), přístavní poplatky, lodní naftu, program a vlídné zacházení… Cena je oproti minulým plavbám lehce vyšší, což souvisí s delším pobytem na vlnách. Nalodění proběhne v německém přístavu Kiel v pondělí 27. dubna dopoledne od 10 hodin. Směr a trasa plavby bude aktualizována dle počasí a síly větru. Plavbu zakončíme opět v přístavu Kiel, v neděli 3.května, okolo třetí hodiny odpolední.

Kapacita lodi je 22 míst.

Abychom plavbu uskutečnili, potřebujeme vaši rychlou reakci do 6.12. Víme, že je doba předvánoční, ale termíny nám byly nabídnuty až nyní a my je musíme poměrně rychle potvrdit.

Platba pak bude rozdělena na 3 části: 4 000,- Kč do 15.12. 2019, 3.000,- Kč do 31.1. 2020 a 6.000,- Kč do 15.3. 2020.

Pokud vás toto dobrodružství se Zemí Nezemí zaujalo, neváhejte, a obratem se nám ozvěte. Případné dotazy rádi zodpovíme.

Marcel Pudich

Pro pamětníky plavby na lodi Elegant trasa z roku 2014….

…. a návrh trasy pro rok 2020